Z uporabo portala moske-skupine.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in da z njimi soglašate ter se zavedate, da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal moske-skupine.si

Izdajatelj splošnih pogojev za portal moske-skupine.si je:

 • NAVAJO, Matej Delakorda s. p., Železno 8, Žalec, matična številka: 6978428000
 • ORGANIZACIJA PRIREDITEV, Anže Pavlin s.p., Gradiška ulica 37, Straža, matična številka: 6091458000

Z uporabo portala moske-skupine.si

 • Potrjujete, da ste stari vsaj 18 let in da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja (splošni pogoji imajo namreč naravo pogodbe).
 • Se obvezujete, da boste ta spletni portal moske-skupine.si uporabljali na zakonit način.
 • Se zavedate, da ste sami odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na vašo uporabo spletnih portalov.
 • Potrjujete, da portal oziroma katerokoli vsebino na portalu uporabljate izključno na lastno odgovornost.
 • Vsebina na portalu moske-skupine.si ne odraža nujno stališče ustanoviteljev, ampak je zgolj pogled avtorjev na določeno temo. Članki in ostala vsebina na portalu moske-skupine.si kot tudi udeležba na dogodkih in delavnicah, ki jih organizira projekt Moške skupine, je izključno poučne oziroma informativne narave z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in ne nadomešča psihoterapevtske pomoči ali kakršnekoli druge oblike zdravljenja.
 • Ustanovitelja projekta Moške skupine in tisti, ki so sodelovali ali še sodelujejo pri kreiranju informacij in gradiv, ne odgovarjajo za škodo ali napake, ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebine na portalu. Ustanovitelja projekta Moške skupine nista odgovorna za kakršnekoli poškodbe ali škodo opreme ali posameznika. Ustanovitelja projekta Moške skupine ne prevzemata nobenih odgovornosti za pravilnost in popolnost informacij na portalu, kot tudi za njihovo obliko. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost ustanoviteljev projekta Moške skupine za vse primere izključena.
 • Na portal moske-skupine.si je dovoljeno nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu moske-skupine.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način, je brez predhodnega pisnega dovoljenja prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa moske-skupine.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
 • Za udeležence moških skupin ustanovitelji projekta Moške skupine ponujamo garancijo zadovoljstva. Če moški na prvem srečanju, ki se ga udeleži, ugotovi, da ne bi želel nadaljevati, kar mora pred zaključkom prvega srečanja izjaviti, vplačilo za udeležbo na moški skupin z odštetimi administracijskimi stroški v višini 35 evrov povrnemo. Če moški ni fizično prisoten skozi celotno prvo srečanje ali odsotnosti ne sporoči najkasneje v 14 dneh pred začetkom prvega srečanja, do povračila ni upravičen.
 • Pridržujemo si tudi diskrecijsko pravico, da nadaljnje sodelovanje s posameznikom po prvem srečanju, ali tudi kasneje, prekinemo, če ocenimo, da ta ne bi deloval kohezijsko v določeni skupini, kar ne pomeni, da ne bi mogel mogoče v naslednji skupini. V tem primeru povrnemo vplačilo sorazmerno glede na število zaključenih oziroma preostalih srečanj.

Z uporabo strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe oziroma s to pravno izjavo in da se z njimi strinjate.
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15), “Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2”, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), itd.).

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na info (at) moske-skupine.si , kjer vam bomo z veseljem pomagali in odgovorili na zastavljena vprašanja ter upoštevali vaše predloge in želje.

Želiš prejemati vsebine o sodobni moškosti?

1x mesečno pošiljamo nove članke in obvestila o novih skupinah. Tvoji osebni podatki so varni.

Uspešna prijava